Naše služby

submenu-li-a-bg.png AKO AGENTÚRA DOČASNÉHO ZAMESTNANIA VÁM ZABEZPEČÍME

 • výber a vyhľadávanie zamestnancov
 • výber, zmluvné a administratívne zabezpečenie vzťahov s dodávateľmi (napr. prenájom automobilu, mobil, internet, poistenie atď)
 • administratívne spracovanie zmluvných vzťahov so zamestnancami
 • činnosti spojené s nástupom nového zamestnanca (prihlásenie do sociálnej a zdravotnej poisťovne...)
 • pravidelnú komunikáciu s pridelenými zamestnancami a operatívne riešenie problémov
 • spracovanie mzdovej agendy a administratívne zabezpečenie benefitov pre zamestnancov
 • aktivity súvisiace s ročným zúčtovaním
 • spracovanie pravidelných reportov, na základe požiadaviek

submenu-li-a-bg.png NÁBOR ZAMESTNANCOV

Cieľom služby je vyhľadať vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto.

Pri vyhľadávaní kandidátov využívame kombináciu viacerých metód, ktoré vyberáme na základe individuálnych potrieb klienta.
 

Prečo si vybrať túto službu?

 • ušetríme Vám čas, energiu a náklady Vášho personálneho oddelenia
 • môžte sa venovať iba predmetu činnosti Vašej spoločnosti pokiaľ personálne oddelenie nemáte
 • využijete skúsenosti, prehľad o trhu práce, databázu a kontakty, ktoré má náš tím konzultantov
 • väčšiu časť poplatkov zaplatíte až v prípade úspešného nástupu nového zamestnanca

 

submenu-li-a-bg.png OUTSORCING PEOPLE

Temporary workers

Dočasné pridelenie zamestnancov

Potrebujete dočasne posilniť tím v rámci výroby či stavby? Zabezpečíme vyhľadanie, nábor a výber pracovníkov, vrátane ich otestovania podľa vašich kritérií a 100%-ný servis podľa vašich požiadaviek.
 

Výhody

 • zníženie mzdových nákladov
 • zníženie poctu kmeňových zamestnancov
 • sezónne výpadky a nárast poctu pracovníkov vo výrobe je riešený okamžite a flexibilne
 • úspora nákladov na výpočet mzdy, nábor a výber zamestnancov
 • prenesenie agendy, práce a zodpovednosti spojenej s ľudskými zdrojmi na našu spoločnosť
 • zníženie fluktuácie a pracovnej neschopnosti
 • zvýšenie produktivity práce a efektivity
 • pružnú reakciu na neplánované výkyvy, či požiadavky vašich zákazníkov
 • zvýšenie výkonu motivovaním kmeňových zamestnancov

 

Outsourcing Takeover

Kompletné prevzatie zamestnancov do kmeňového stavu agentúry

V rámci tejto služby preberáme Vašich kmeňových zamestnancov, prípadne novo-nastupujúcich zamestnancov do pracovne - právneho vzťahu. Súčasťou služby Outsourcing TAKEOVER je zaistenie kompletnej personálnej starostlivosti o prevzatých zamestnancov, vrátane mzdovej agendy, náboru a kvalifikovaného výberu novo-nastupujúcich zamestnancov. Konečnú podobu a rozsah tejto služby riešime individuálne podľa konkrétnych potrieb každého klienta. Pri zaistení tejto služby využívame ľudské zdroje z miestneho trhu práce. V prípade ich nedostatku zaistíme nábor a výber z vlastných zdrojov.

 

Využívanie služby Outsourcing TAKEOVER Vám umožní

 • zníženie poctu kmeňových zamestnancov, ale zároveň využitie už zapracovaných ľudských zdrojov vo vašich prevádzkach
 • zvýšenie efektivity práce personálneho oddelenia
 • úsporu nákladov na výpočet mzdy, nábor a výber zamestnancov
 • navýšenie vášho cash - flow o dobu, ktorá vzniká rozdielom medzi výplatnými termínmi a termínmi úhrady za službu
 • udržanie dobrého imidžu zamestnávateľa, aj pri riešení nepopulárnych personálnych otázok
 • zachovanie štatútu malej, či strednej organizácie s potenciálom pracovných síl veľkej organizácie (udržanie optimálneho počtu kmeňových zamestnancov)