Profil spoločnosti


workland-door.jpg

submenu-li-a-bg.png PROFESIONALITA A SPOĽAHLIVOSŤ

Sme stabilná a dynamicky sa rozvíjajúca personálno-poradenská spoločnosť. Pôsobíme v štátoch Európskej únie v oblasti zaisťovania komplexných služieb outsorcingu - prenájme pracovných síl, ako aj v oblasti kompletného personálneho servisu s dlhoročnými skúsenosťami.

S našimi skúsenosťami na regionálnych trhoch sme v oblasti personálneho manažmentu dôležitým partnerom pre koncerny ale aj malé a stredné podniky.
 

submenu-li-a-bg.png PONUKA STABILITY

Ponúkame medzinárodné skúsenosti, špecializovaných konzultantov, znalosť lokálneho pracovného trhu, profesionálny a individuálny prístup k našim klientom aj kandidátom.

Spoločnostiam poskytujeme komplexné náborové služby vrátane personálneho lízingu či outsorcingu. Vyhľadávame širokú škálu zamestnancov od absolventov až po odborných špecialistov. Obchodným partnerom tak umožňujeme maximálne sústredenie na zvolený odbor podnikania bez ďalších starostí.
 

submenu-li-a-bg.png VÝHODY SPOLUPRÁCE S NAMI

  • zníženie mzdových nákladov
  • zníženie poctu kmeňových zamestnancov
  • sezónne výpadky a nárast poctu pracovníkov vo výrobe je riešený okamžite a flexibilne
  • úspora nákladov na výpočet mzdy, nábor a výber zamestnancov
  • prenesenie agendy, práce a zodpovednosti spojenej s ľudskými zdrojmi na našu spoločnosť
  • zníženie fluktuácie a pracovnej neschopnosti
  • zvýšenie produktivity práce a efektivity
  • pružnú reakciu na neplánované výkyvy, či požiadavky vašich zákazníkov
  • zvýšenie výkonu motivovaním kmeňových zamestnancov

 

submenu-li-a-bg.png NAŠE HLAVNÉ CIELE

Našim cieľom je spokojnosť klientov a kandidátov, poskytovanie služieb na profesionálnej úrovni, vysoké pracovné nasadenie, angažovanosť a individuálny prístup ku každému z vás.